Dit programma is een pracht van een vervolg van de workshop Beweegmomentjes. Het is gericht op duurzame verankering van de inzichten die deelnemers tijdens de workshop hebben opgedaan.
Deze follow-ups dragen eraan bij dat de deelnemers zitgedrag daadwerkelijk gaan veranderen.

Het programma is bewust compact gehouden. Het begint met de Workshop Beweegmomentjes, gevolgd door 2 kortere workshops van 1 uur binnen 4 weken.

Na 3 maanden volgt de afsluiting met een workshop van een 1 uur.
Hierbij bespreken we hoe het de deelnemers vergaat: Zit je minder? Beweeg je meer? Hoe heb je de opgedane kennis geïmplementeerd? We delen ervaringen en inzichten om elkaar te helpen de verandering in beweeggedrag te verankeren. Thuis en op het werk.

Dit programma is zeer geschikt voor bedrijven en organisaties die vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk vinden.

Het Compact programma ‘Meer bewegen begint met Minder zitten‘ geven wij samen.
We delen onze kennis over houding & beweging, doen uitgebalanceerde eenvoudige oefeningen voor en met elkaar en via interactieve opdrachten werken we stapsgewijs richting Minder zitten en Meer bewegen.

Om ook voldoende individuele begeleiding te kunnen bieden is er plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Kort samengevat:
Het in-company Compact Programma ‘Meer bewegen begint met Minder zitten‘ bestaat uit:

  • Workshop Beweegmomentjes 1,5 uur
  • 2 workshops binnen 1 maand
  • 1 follow-up na 3 maanden